Een raamwerk voor content governance

The Content Room heeft een gids over content governance klaar. Content governance is wat u nodig hebt om uw contentstrategie efficiënt uit te voeren. Het gaat over taken en verantwoordelijkheden toekennen, werkprocessen definiëren en documenteren.

Gaat het bij contentbeheer over het managen van uw content zelf, dan gaat het bij content governance over de mensen, processen en middelen die u inzet om die content te plannen, te maken, te beheren, te publiceren en te evalueren. 

In Een raamwerk voor content governance bespreken we zes stappen om content governance in uw organisatie in te voeren:

 

1. Bepaal uw governancemodel

Uw model moet de strategie van uw bedrijf weerspiegelen. Sommige bedrijven kiezen bijvoorbeeld voor een sterk gecentraliseerd model met een war room vanwaaruit alle contentactiviteiten gestuurd worden.
 

2. Beoordeel uw huidige situatie

Identificeer de problemen in uw huidige werkprocessen, zodat u ze kunt oplossen. Misschien zijn een aantal taken en verantwoordelijkheden niet goed verdeeld of ingevuld.
 

3. Definieer werkprocessen en rollen

Uw werkprocessen moeten uw volledige contentcyclus omvatten, van planning tot evaluatie. Bij elk proces horen specifieke rollen en verantwoordelijkheden.
 

4. Leg normen en richtlijnen vast

Hebt u alle rollen gedefinieerd? Dan kunt u de normen en richtlijnen die bij die rollen horen, bepalen en documenteren. Normen en richtlijnen zijn nodig om de kwaliteit te garanderen en om juridische problemen te voorkomen.
 

5. Stel Key Performance Indicators in

Door de resultaten van uw contentinspanningen te meten kunt u uw contentstrategie verfijnen en verbeteren.
 

6. Automatiseer processen

Automatisering kan de operationele efficiëntie verhogen en de kwaliteit van uw content verbeteren.

 

In de nieuwe gids vindt u ook een uitgebreide checklist voor content governance.

 

Download Een raamwerk voor content governance of bekijk hem hieronder. 

 

 

 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe u uw content governance kan optimaliseren.