Depot Margo – strategie voor sociaal distributie-platform

De vzw RIMO Limburg, het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk, wilde een platform oprichten om voedsel- en verzorgingsproducten te verdelen onder kwetsbare Limburgers. Voor een communicatiestrategie en -plan, inclusief naam en identiteit, klopte RIMO aan bij Cypres.

Terug naar cases