Image -

Gebruiks-voorwaarden

Eigendom

Deze website, geregistreerd onder www.cypres.be, www.cypres.com, www.thecontentroom.be, www.thecontentroom.com en www.thecontentroom.eu, is eigendom van de Cypres nv, Vaartstraat 131, 3000 Leuven, +32.16.29.77.37, contact@cypres.com.
Wie zich toegang verleent tot deze site en hem gebruikt, verklaart zich akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.
 

Intellectuele eigendom

© Copyright Cypres nv. Alle rechten voorbehouden.
Deze site en de volledige inhoud ervan is, tenzij expliciet anders vermeld, exclusief de eigendom van Cypres nv. Volledige of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, hergebruik op welke wijze ook en/of het commercieel gebruik van de website en van informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Cypres nv. 

Beperking van aansprakelijkheid

Cypres nv kan de correctheid van de geboden informatie niet garanderen. Dit geldt zowel voor informatie die Cypres nv zelf op de website plaatst, als voor informatie afkomstig van gebruikers of derden. Bovendien kan de geboden informatie wijzigen zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte wordt gebracht. De gebruiker kan zelf fouten of onvolledigheden signaleren zodat Cypres nv kan overgaan tot verbetering of aanvulling.

Cypres nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of die daarmee in verband zou kunnen worden gebracht.
De opname van links die leiden naar websites van derden betekent niet dat Cypres nv de informatie goedkeurt die deze websites bevatten. Cypres nv is ook niet verantwoordelijk voor de correctheid of de nauwkeurigheid van de informatie op de websites waarnaar verwezen of doorgelinkt wordt.

De website wordt extern gehost en Cypres nv is niet aansprakelijk voor het (tijdelijk) uitvallen of disfunctioneren ervan.

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de website en op de gebruiksvoorwaarden. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd, tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden.